photo
photo

Usługa doradcza o charakterze pro-innowacyjnym PRO-INN: Pozwala uzyskać informację na temat słabych i mocnych stron w kwestii stosowanych technologii i rozwiązań organizacyjnych, położenia przedsiębiorstwa m.in. względem konkurencji. Ponadto, umożliwia ocenę efektywności procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa i podnosi poziom wiedzy nt. znajomości przez pracowników polityk firmowych.

photo

Usługa doradcza o charakterze pro-innowacyjnym IMP3rove: Usługa odnosząca się do strategicznych zagadnień związanych z wprowadzaniem innowacji w przedsiębiorstwie. Ma na celu sprawdzenie poziomu innowacyjności organizacji i kultury w firmie oraz zweryfikowanie sposobu zarządzania cyklem rozwoju innowacji i porównanie ww. elementów z poziomem rozwoju innowacji przedsiębiorstw z całej Europy.

photo

Usługa doradcza o charakterze pro-technologicznym PRO-TECH: Usługa związana bezpośrednio z problemami i działaniami strategicznymi dotyczącymi technologii. PRO-TECH ma zastosowanie w przypadku firm poszukujących nowych technologii usprawniających ich działanie lub doradztwa w zakresie technologii wdrażanych w firmie.

photo

Usługa doradcza o charakterze pro-eksportowym PRO-EXPO: Umożliwia określenie stopnia przygotowania przedsiębiorstwa do wyjścia na rynki zagraniczne, pod kątem zarządzania, przygotowania marketingowego i sprzedażowego. Ponadto, weryfikuje poziom wiedzy eksportowej, a także diagnozuje stronę finansową oraz kwestie zasobów i kapitału ludzkiego przedsiębiorstwie.

photo

Usługa doradcza o charakterze biznesowym BMC (Business Model Canvas): Analiza biznesowa stworzona przez Alexandra Osterwaldera w światowym bestsellerze „Business Model Generation”. Umożliwia m.in.: opracowanie, usystematyzowanie oraz przygotowanie do wdrożenia swojego pomysłu biznesowego w ciągu zaledwie jednego dnia!

Kontakt

Tomasz Urbanowicz
Dyrektor 56 699 55 20 tomasz.urbanowicz@tarr.org.pl
Sylwia Zygmont
Kierownik 56 658 89 50 sylwia.zygmont@tarr.org.pl
Damian Wielewski
Specjalista 56 699 54 81 damian.wielewski@tarr.org.pl
Piotr Popielarz
Młodszy Specjalista 56 699 54 83 piotr.popielarz@tarr.org.pl